Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten zijn na kanker de tweede doodsoorzaak in Nederland.
In 2008 stierven ruim 33.000 mensen in ons land. Dit is 24,4% van het totaal aantal sterfgevallen. In 2007 was dit 30,7%. Dertig procent van de mannen en 32% van de vrouwen overlijdt aan hart- en vaatziekten. Het aantal sterfgevallen daalt gestaag door preventie en verbeteringen in de acute en chronische zorg.

Poll

Waarom bezoekt u deze Ascal site?