Printervriendelijke versie

Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten zijn na kanker de tweede doodsoorzaak in Nederland.
In 2008 stierven ruim 33.000 mensen in ons land. Dit is 24,4% van het totaal aantal sterfgevallen. In 2007 was dit 30,7%. Dertig procent van de mannen en 32% van de vrouwen overlijdt aan hart- en vaatziekten. Het aantal sterfgevallen daalt gestaag door preventie en verbeteringen in de acute en chronische zorg.

Hart en vaatziekten grafiek 1

Hart en vaatziekten garfiek 2

Beroertes

Binnen hart- en vaatziekten vormen cerebrovasculaire aandoeningen (CVA) ofwel beroertes, een belangrijk deel van de problematiek. Per jaar sterven meer dan 9.200 Nederlanders aan deze ziekten, waarvan driekwart aan een herseninfarct. Naar schatting worden jaarlijks 40.000 mensen voor het eerst door een CVA getroffen. Van de 21.000 mensen die het ziekenhuis levend bereiken is 50% na vijf jaar overleden. Deze groep patiënten dient dan ook veel aandacht te krijgen op het vlak van medische zorg.

Leefstijl

Leefstijlfactoren spelen een belangrijke rol bij het optreden van coronaire hartziekten. Hierbij kunt u denken aan voeding (te weinig groente en fruit, te veel verzadigd vet), roken en te weinig bewegen. Deze factoren beïnvloeden lichamelijke eigenschappen zoals cholesterol, bloeddruk, overgewicht en bloedstolling. Het voorkomen van coronaire hartziekten of ander hart- en vaatlijden in de familie, met name bij eerstegraads familieleden jonger dan 60 jaar, speelt ook een rol.

Grafiek hart en vaatziekten 3